English

Sterownik solarny

Regulator solarny jest kompletnym systemem sterowania istalacjami solarnymi, wyposażonymi w jeden kolektor oraz jeden zbiornik solarny.

Sterownik pracuje na zasadzie różnicowego regulatora temperatury. Regulator włącza pompkę kolektora, gdy różnica temperatur (pomiędzy temperaturą kolektora a temperaturą zbiornika) jest większa, niż ustawiona wartość włączającej różnicy temperatur.

Regulator wyłącza pompkę kolektora, gdy różnica temperatur (pomiędzy temperaturą kolektora a temperaturą zbiornika) jest mniejsza, niż ustawiona wartość wyłączającej różnicy temperatur.
Różnicę temperatur można regulować w przedziale do 1oC do 30oC.

Po załączeniu pompy pracuje ona przez 3 sekundy pełną mocą, a następnie obniża moc do wartości zadanej.

Sterownik zabezpiecza układ przed przegrzaniem. Jeśli temperatura kolektora przekroczy ustawioną, następuje załączenie pompy. Pompa załączona jest do momentu osiągnięcia w zbiorniku temperatury 90oC.

W czasie pracy sterownik wyświetla temperaturę kolektora i zbiornika oraz akutalną różnicę temperatur.
Jeśli któryś z czujników zostanie uszkodzony sterownik wyłączy pompę i wyświetli kod błędu.


Charakterystyka:
- pomiar temperatury kolektora w zakresie od - 50oC do + 500oC,
- pomiar temperatury zbiornika w zakresie od - 30oC do + 300oC,
- programowanie różnicy temperatur w zakresie od 1oC do 30oC,
- programowalna maksymalna temperatura kolektora w zakresie od + 100oC do 285oC,
- programowalne temperatury zbiornika w zakresie od + 25oC do + 90oC,
- regulacja mocy pompy solarnej,
- wyświetlanie wszystkich mierzonych temperatur oraz różnic temperatur,
- ochrona zbiornika (odbiornika ciepła) przed przegrzaniem,
- ochrona kolektora przed przegrzaniem,
- sygnalizacja uszkodzenia czujników,
- działanie pompy sygnalizowane przez diodę LED.


© Copyright by www.jabel.com.pl 2012-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt i realizacja www.wizjostudio.pl