Sterownik turbiny wiatrowej

Sterownik do turbiny wiatrowej jest urządzeniem przeznaczonym do pracy w elektrowniach wiatrowych. Urządzenie pozwala na regulację i dopasowanie obciążenia generatora w zależności od aktualnej siły wiatru.

System sterowania stopniowo dołącza obciążenia wraz ze zwiększaniem się prędkości obrotowej wirnika elektrowni wiatrowej lub generowanego napięcia oraz wyłącza w momencie, gdy dochodzi do spadku. Obciążenie jest włączane dopiero, gdy generator osiągnie odpowiednie obroty. Pozwala to na start wiatraka już przy słabszym wietrze.

Sterownik składa się z ośmiu stopni obciążenia, które podczas pracy są kolejno włączane i wyłączane utrzymując optymalne obroty generatora.

Proces regulacji obciążenia może odbywać się w oparciu o:

– prędkość obrotową generatora,
– generowane napięcie.
Wartość powyższych wielkości może być dowolnie programowalna z poziomu użytkownika.

Sterownik został wyposażony w wyświetlacz LCD, który nie tylko ułatwia czynności programowania, ale także umożliwia odczytanie aktualnej wartości prędkości obrotowej podczas pracy elektrowni, generowanego napięcia, prędkości wiatru, napięcia zasilania sterownika.

Przy zasilaniu układu z akumulatora istnieje możliwość kontroli jego napięcia. W sytuacji, gdy napięcie jest zbyt niskie sterownik załącza doładowywanie akumulatora lub alarm informujący o za niskim napięciu.

Charakterystyka:
– pomiar i kontrola napięcia 3-fazowego w zakresie 0-500 V,
– pomiar i kontrola prędkości obrotowej turbiny wiatrowej,
– pomiar i kontrola prędkości wiatru,
– pomiar i kontrola napięcia zasilania sterownika w zakresie 12-30V,
– 8 wyjść przekaźnikowych (o obciążeniu 1A) dowolnie konfigurowalnych,
– czytelny wyświetlacz alfanumeryczny,
– obudowa na szynę DIN.